קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

גברעם-ליל הסדר תש"ח-עמ'2 23/04/1948 21-064.006.009

23/04/1948
     ...הא לחמא עניע די אכלו אהבתנא בארעה דמצרים...
                            מעבדות לחרות...
                ...ואם שכולה תזעק:רוצחים,רוצחים אתמה!
                   וגב מזקין של אב ירעד ויתכופף.
                                                                הם לא יוכלו לנו ,כי לא יוכלו , אלה!
                                                               ...הן לא נזוז מפה , כי אין לאן לברוח
                                                                  כי יש לחיות על חד התער הממית...
                                                            [חיה ורד ,מתוך "דבר הפועלת"]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-08
תאריך עבור מיון: 2023-11-08

מסמכים מצורפים

21-064.006.009.jpg
חסר רכיב