קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

גברעם-ליל הסדר תש"ח 23/04/1948 21-064.006.008

23/04/1948
                  גברעם-ליל הסדר תש"ח 23/04/1948
 הזמן נותן את עיתותיו גם בערב זה...גם השנה לא נוכל לחוג את קציר העומר...לא הצלחנו לקבל את שאר החומרים הדרושים כדי להדפיס את הגדתנו כמנהגנו זה שנים רבות...
מה יפית האביב...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-08
תאריך עבור מיון: 2023-11-08

מסמכים מצורפים

21-064.006.008.jpg
חסר רכיב