קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מודעה -מזכירות-23/02//1948 21-064.006.004

23/02/1948
מודעה -מזכירות-23/02//1948 [משוער]

מזכירים שאין להוציא מים משום מקום...ממקומ עבודתם לשימוש פרטי...
מצב המים הולך ומחמיר ...
                                            המזכירות 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-08
תאריך עבור מיון: 2023-11-08

מסמכים מצורפים

21-064.006.004.jpg
חסר רכיב