קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

סודי ביותר-מחלקת מודיעין 04/02/1948[?] 21-064.006.003

04/02/1948
סודי ביותר-מחלקת מודיעין  04/02/1948[?] 
-קבוץ גברעם "שומשום"  נ.צ-111241109
...
...הקבוץ יש קומביין וחדר אורחים והוא קיבוץ שיתופי.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-064.006.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-11-01
תאריך עבור מיון: 2023-11-01

מסמכים מצורפים

21-064.006.003.jpg
חסר רכיב