קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

יומן המערכה מטה חזית הדרום 23/10/1948 21-064.005.008

23/10/1948
יומן המערכה -מס' 8
מטה חזית הדרום      23/10/1948  כ' תשרי תש"ט 
הוכרזה הפוגה  אתמול בשעה 15.00.
...ההפוגה איננה שלום!!!
                                         המלחמה לא נגמרה.  
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-064.005.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-09-03
תאריך עבור מיון: 2023-09-03

מסמכים מצורפים

21-064.005.008.jpg
חסר רכיב