קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דף קרבי -המטה הקרבי -המפנה הגדול 21/10/1948 21-064.005.006

21/10/1948
דף קרבי -המטה הקרבי -21/10/1948 
המפנה הגדול 
...כבשו כוחותינו את באר שבע ...אותה שעה הפציצו מטוסינו ריכוזי צבא בדרום הופצצה עזה מג'דל...
...הופצצה בית גו'ברין...
...שעה שנגבה עמדה על נפשה...               ...הגבעה "113" תקרא מעתה גבעת ארנון יד ליעקב ארנון ס"ממ מוותיקי גדודו נפל בהסערות על הגבעה...

דף קרבי של חטיבת גבעתי. נכתבע"י אבא קובנר.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-064.005.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-09-03
תאריך עבור מיון: 2023-09-03

מסמכים מצורפים

21-064.005.006.jpg
חסר רכיב