קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

יומן המערכה מס' 5 כביש הנגב שוחרר 20/10/1948 21-064.005.005

20/10/1948
יומן המערכה מס' 5 
כביש הנגב שוחרר                   20/10/1948  יום ד' י"ז תשרי 
  אמש נפלו בידינו הכפר חוליקאת והמשלטים מסביבו,לרבות משלט 138 .עם כיבוש חוליקאת נפתחה דרך ישרה ככביש מן השפלה לנגב...
פעולות כיבוש וטאטוא האויב מן הכפרים קאוקבה וחוליקאת...
משלטי חוליקאתעברו מיד ליד פעמים מספר בשעת הקרב,בהסתערות נועזת מלווה קרב כידונים פנים אל פנים...
...התקפה על עירק סואידן עלתה בתוהו...
                                                            קרא ומסור לחברך חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-064.005.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-09-03
תאריך עבור מיון: 2023-09-03

מסמכים מצורפים

21-064.005.005.jpg
חסר רכיב