קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דף קרבי -18/10/1948 21-064.005.003

18/10/1948
                                                      -18/10/1948
            דף קרבי -
 המטה הקרבי -
-מות לפולשים          קרב התבונה והעוז 
...כשכוחותינו התבססו והלכו בטריז הדרומי...
 ברברה ודימרה (דרומית מדיר סנידן)... רפיח ואל עריש ...עזה ורפיח...חירבת אטללה...בית עפה...
                    פלוג'ה בוערת...
דף קרבי של חטיבת גבעתי ,נכתב ע"אבא קובנר.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-064.005.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-09-03
תאריך עבור מיון: 2023-09-03

מסמכים מצורפים

21-064.005.003.jpg
חסר רכיב