קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דף קרבי -18/10/1948 21-064.005.003

18/10/1948
                                                      -18/10/1948
            דף קרבי -
 המטה הקרבי -
-מות לפולשים          קרב התבונה והעוז 
...כשכוחותינו התבססו והלכו בטריז הדרומי...
 ברברה ודימרה (דרומית מדיר סנידן)... רפיח ואל עריש ...עזה ורפיח...חירבת אטללה...בית עפה...
                    פלוג'ה בוערת...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-064.005.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-09-03
תאריך עבור מיון: 2023-09-03

מסמכים מצורפים

21-064.005.003.jpg
חסר רכיב