קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

יומן המערכה 16/10/1948 21-064.005.002

16/10/1948
יומן המערכה   מטה חזית הדרום             16/10/1948 ג' תשרי תש"ט
...
...מסילת הברזל בין אל עריש ורפיח פוצצה ותנועת הרכבות חדלה.
תותחי המצרים הרעישו היום את גברעם.
...    קרא ומסור לחברך.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-064.005.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-09-03
תאריך עבור מיון: 2023-09-03

מסמכים מצורפים

21-064.005.002.jpg
חסר רכיב