קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דף קרבי - 15/10/1948 21-064.005.001

15/10/1948
דף קרבי -            15/10/1948 
המטה הקרבי-
       להכרע - קדימה!
                                     קדימה לשחרור הנגב !
דף קרבי של חטיבת גבעתי-נכתב ע"י אבא קובנר.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-064.005.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-09-03
תאריך עבור מיון: 2023-09-03

מסמכים מצורפים

21-064.005.001.jpg
חסר רכיב