קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ציור- שלום לך בית-יהודה בויטל 21-064.003.015

15/08/1948
ציור- 
שלום לך בית  עוד נחזור אליך.
אל תתגעגע אנחנו נבנכה וניפכה ,כאשר היה.
    -השיירה נעלמת מעיני השומרים.[שמאל למעלה]
   -השומרים משקיפים על השיירה הנעלמת[שמאל למטה]
                                                                  יהודה בויטל [טל]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 003
מספר פריט: 21-064.003.015
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-08-29
תאריך עבור מיון: 2023-08-29

מסמכים מצורפים

21-064.003.015 השירה נעלמת.jpg
חסר רכיב