קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מלון ירושלים הסטוריה נהרסת - 21-064.004.002

06/07/2003
מלון ירושלים הסטוריה נהרסת - תחילת שנות ה"80"
מאת-צבי אילון .
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 004
מספר פריט: 21-064.004.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-08-21
תאריך עבור מיון: 2023-08-21
חסר רכיב