קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מלון ירושלים-דריסקו- מכתב 21-064.004.001

06/07/2003
***מלון ירושלים***-***דריסקו***- 
מכתב   מרותי לבנה [טחובר] לרותה רוטשילד.
שולחת רשימה של צבי אילןז"ל על מלון ירושלים.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 004
מספר פריט: 21-064.004.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-08-21
תאריך עבור מיון: 2023-08-21
חסר רכיב