קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

רשמים- שלום לך יפו-חנה 20/02/1949 21-064.002.016

20/02/1949
רשמים-
*** שלום לך יפו-****           20/02/1949 
מלאי שמחה לאחרתשעה חודשים...
...קללות על יפו זו שרוחמה[קיבוץ] הביאה עלינו עבעבועות שחורות  ... עד שהגענו בשירה ורינה הביתה.
                                                              חנה ולך
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 002
מספר פריט: 21-064.002.016
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-08-14
תאריך עבור מיון: 2023-08-14
חסר רכיב