קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

רשימה-המחנה העזוב-יהודה בויטל[טל] 21-064.002.009

23/05/1948

***המחנה העזוב ,בלי הילדים***- יהודה בויטל [טל]-23/05/1948
  הנה בבוקר השקם...והנה עזריאל[קפ]  הולך עם הלל[ברגר]  לרפת ורותי[טחובר] ואמנון [נאמני]לא באים כל המשק עזוב...
...ויחזקאל טנא כבר לא צריך לזרוק מפתחות וגירים על הילדים...במחנה שקט...ובראשון מישתוללים...
...שלום לך גברעם,...נשוב אליך!
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 002
מספר פריט: 21-064.002.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-08-07
תאריך עבור מיון: 2023-08-07
חסר רכיב