קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

רשימה-ההפצצה בראשון לציון-חנה ולך 21-064.002.004

23/05/1948
    ראשון לציון-  הפצצה    -חנה ולך כתה ה' 
זו ההפצצה הראשונה שעברתי ,ישבנו המקלט ששמו מתהלך בקרבי עד היום בשם "בור האשפה"...
...והנה מעלי אווירון בשמים נופלים 4 פצצות כ-4 טיפות מים וא"כ נשמעה הדפיקה החזקה...
     ...לעת ערב נסענו ליפו ...אך ביפו טוב יותר אך לא כמו בגברעם...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 064
תיק: 002
מספר פריט: 21-064.002.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-08-06
תאריך עבור מיון: 2023-08-06
חסר רכיב