קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך מכתב מיוסף.י. ליהודה .ר. עמ' 3 03/08/1948 21-064.001.014

03/08/1948
... המשך מעמ' קודם ...  עמ' 3      03/08/1948
המשך מכתב מיוסף.יעקובוביץ  ליהודה .רוטשילד    
   ...שוב מזכיר בענין הנירות של הפדרל. נמצא בהנהלת חשבונות בין הפוליסות ונירות ערך...
        ...כדי שלא יהייה לנו מדי טוב...דאגו אנשי מ.צ. וגזרו עלינו לעזוב את המלון...הצלחנו בינתיים לדחות את גזר הדין...
         אם לא אצליח לבוא הבייתה ,רצוי שיהודה יבוא הנה למס' ימים או חבר אחר מהוועדה..,
...לאה טננבוים,יפה וגאולה חוזרות מחר מהבראה ...אני מיעץ לפרסם לפחות חלק ממכתבי ,אלו נושאים נוגעים לכולם...
  היו שלום וכיתבו ואני אמשיך במסירת דברים
                                                             שלכם יוסף יעקובוביץ.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 5
תיק: 003
מספר פריט: 21-064.001.014
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-07-24
תאריך עבור מיון: 2023-07-24

מסמכים מצורפים

21-064.001.014.jpg
חסר רכיב