קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אגרת למרחקים-מכתב-28/04/1948 21-064.001.001

28/04/1948
"אגרת למרחקים"
-מכתב-28/04/1948  מכתב למגוייסים
    לחברינו המגויסים,העובדים בסדום,הנמצאים בעיר והשוהים מעבר לימים-שלום רב לכולם!
  ...ליל הסדר עמד בסימן "תנאים מלחמתיים"...שעוד לפני שבועות מספר היינו במצב חמור באמת,כאשר נשארנו עם שק קמח אחד,ולגמרי בלי דלק...אך ברור שמבחינה  משקית חדלנו מלהתקיים ...הופסק כל השיווק...מלבד מעט חמאה שנשלחת דרך נירעם סניף המשביר...
                                                     המשך בעמ' הבא 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: 010
תיק:
מספר פריט: 21-064.001.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-07-11
תאריך עבור מיון: 2023-07-11

מסמכים מצורפים

21-064.001.001.jpg
חסר רכיב