קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ראיונות אישיים ק."מחר" המשך-2- 21-002.018.002

01/01/1935
תאריך משוער-
*ראיונות אישיים ק."מחר" *     המשך-2-נרשם ע"י שמואל לסר .
*חוה(מורדוך) כץ*
מרטין עלה עם משלוח פרות ב1936 .
חוה עלתה בספטמבר 1936,
כשמרטין בא עדין גרו בביניני הסוכנות ובקיץ עברו למחנה ...באותה שנה הגיעה קב' שלא רצתה להגיע למחר אך בני מרשק הםנה אותם למחר...

*אלקה קפ*
באה בספטמבר 1935 ראש השנה.
הייתה בהכשרה .csr Recilurberg [?]היות והיתה דתיה הייתה בחלוץ ראשונה מצכסלובקיה יתר הקב' הצטרפה לשכונת בורוכוב.
...באה לבתי הסוכנות היו אז8 חברות ו16 חברים,2 משפחות ,הילד הראשון של דוד גרינבלד...
קב' בלנקזה הגיעו אסתר יטוב ואלקה  הייתה ה9, אלקה ידעה לדבר עברית טוב מכולם...

בפסח 1937 הפכו את המטבח לטרף בהנהגתו של יצחק וול,ואת המטבח הכשר העבירו לליפט...
  יהודה רזניציקו כתב על "מחר" ב"מבפנים" בתחילת 1937 וטבנקין ביקר בבתי הסוכנות היחד עם חומה...

*עזריאל קפ*
עלה בסוף 1935 (חנוכה)
ב"מחר,הפכו הרבה דתיים ללא .ודתיים נשארו במיעוט....
ב1936 החל לעבוד ברכבת,עבדכנגר באריזה והרמת תיבות.
...במאי 1936 על סמך מכתבים מאלקה עליה ראשונה מצס"ר(?) קיץ 1938 הגיע יוסף יעקובוביץ.
1937הייתה תק' שאנשים מעל 40 נחשבו זקניםולא קיבלו את אבא [דוד] טחובר לחברות...

*מרים (בויטל) טל *
הייתה בהכשרה בודדת במברג 1933 אצל מרל בבית החלוץ.
הכירה את חיים באוניה...מפגשי משפחות אחיו של יעקב וסרמן ,את בנו הרגו עם עלית היטלר.
הגיעה להכשרה יחד עם אידה.
עבדה ברמת השבים...היתה קודם בגדרה (שער הנגב) א"כ בגבעת ברנר ,א"כ לעין חרוד ...ועברנו להדר ....עבדתי במטבח זקנים ורצו שאשאר שם...
קב' במברג עלתה ב1934 ולא הצטרפתי כי לא רציתי להתחתן הפיקציה.,מברלין עד טריאסט נסענו 24 ש'.מטריאסט באניה "איטליה" ,היו הרבה מחלות ים.בעבודה בפרדסים הלכתי עם גיטה לע"ב חוץ.
קב' בלנקוזב:אסתר יטוב והיינץ.
                                               המשך בעמ' הבא.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.018.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-07-04
תאריך עבור מיון: 2023-07-04

מסמכים מצורפים

21-002.018.002.jpg
חסר רכיב