קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ראיונות אישיים חברי "מחר"- 21-002.018.001

01/01/1935
       ***ראיונות אישיים לחברי " מחר"***    מ-1935 
דפים שנרשמו ע"י שמואל לסר :
ראשונים:
דוד גרינוולד
חיים וגיטה נויברגר [נוי]
שלמה הרבורג
מרים בויטל [טל]
אהרון קפ
אידה מרפלד [נשואה לאהרון]
בן טוביאס 
יוסף לאופר.
ארנה ולך
חוה (מורדוך) כץ
אלקה  ועזריאל קפ
אברהם טחובר

-בבירקנאו החליטו לייסד קיבוץ בו יהייו דתיים עם חדשים...
התחלה "בהדר" 1935 בתי סוכנות ,..עלית ההכשרה נינרברג 1936 .אפריל,עלית קב' שהתכוונה להצטרף לקיבוץ המאוחד ...(אסתר ייטוב)   עליית בודדים דתיים ומסורתיים: שרה נאמני וארנה ויוסף ולך.
...בפסח התגלעו קשיים ע,י עירבוב כלים...

*ארנה ולך*
עלתה 15/08/1936 קב' הכשרה kriete , שרובה הצטרפה לגבעת השלושה...הגענו ל"מחר" בגלל מוטקה ...היה מורה של יוסל...

*חיים [נוי] *היה בבח"ד (ברית חלוצים דתיים)
...המרד נגד דתיים התחיל כשבאו מרטי וחוה כץ ל"מחר".
בסוף 1936 האה עליה גדולה ואלה הצטרפו ללא דתיים...
...בקב' סבלה מעזיבות מרובות,התקימה אסיפה ממזכירות הקיבוץ הגיע זאב מיינרד ...
...האסיפות בעברית החלו עם הצטרפות הנוער היגורי...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.018.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-07-04
תאריך עבור מיון: 2023-07-04

מסמכים מצורפים

21-002.018.001.jpg
חסר רכיב