קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מתוך יומני יוסף וייץ 21-002.017.001

01/01/1936
        מתוך יומני יוסף וייץ כרך א' עמ' 137  01/01/1937[תאריך משוער]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.017.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-27
תאריך עבור מיון: 2023-06-27
חסר רכיב