קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

חוזר לחברי החלוץ בהולנד 1947 21-002.016.001

19/11/1947                                       ***חוזר לחברי החלוץ בהולנד19/11/1947***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.016.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-27
תאריך עבור מיון: 2023-06-27
חסר רכיב