קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך דיון בישיבת המועצה 29/12/1936 21-002.013.010

29/12/1936
קבוץ מחר-
***ישיבת המועצה 29/12/1936-***
[אין תאריך מדויק לדפים הבאים ,האם נכתבו לפני ההצעות שהיו בדף הקודם]
                                      ***1***
קיבוץ מחר שואף להשגת מטרותיו הסוציאליסטיות...על יסוד חיים משותפים של דתיים ולא דתיים...
...לתכליתחיי שיתוף...מטבח כשר...מנוחת השבת...
וועדה מיוחדת תפתור את חילוקי הדעות...
                                                 ***2***
המטרה הלאויתמקימה הבטחת שלטון עצמי לאומי...
                                                    ***3***
1-הנהגת תוכנית כלכלה לאומית...
2-יצירת מנגנון בלתי תלוי...
3-איחוד כל החברים לדעה והגשמה...
4-התגברות על המלחמה...
                                             הצעות:
 הצעה א'-
קיבוץ מחר הינו קיבוץ בקבוץ המאוחד,כמו כל קיבוץ...רק קב' של דתיים אשר יזכה בזכויות מיוחדות בשאלות דתיות...
 הצעה ב'-
קבוץ מחר ...להקמת חברה קיבוצית על יסוד חיי שיתוף של דתיים ולא...
                                                                           המשך בעמ' הבא.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.013.010
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-27
תאריך עבור מיון: 2023-06-27
חסר רכיב