קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ק. מחר ישיבת מועצה 29/12/1936 21-002.013.009

29/12/1936
קיבוץ  "מחר"       ישיבת מועצה 29/12/1936 
*** פרוטוקול הישיבה נכתבה בגרמנית ותורגמה לעיברית.
ההצעות הבאות:
הצעה 1 -אריה כהן
הגורם האמיתי למריבות...חוקים שונים לשתי קב' 
הסבר: חוקי דת ...(אי בהירות)...חוקי הקיבוץ ללא דתיים...רק הפרדה כלכלית של שתי הקב' מרצון חופשי...תרבות פוריה...
הרחבה:ההפרדה יכולה להתבצע רק במסגרת קיום כלכלי...תרבות משותפת...
הצעה 2-אלפרד טאכויר -[אברהם טחובר ]
קבוץ מחר מהקבוץ המאוחד,רק קיים מיעוט  של דתיים...אשר יזכה בזכויות מיוחדות...
הצעה 3-  יצחק וול
...תנאי מוקדם של חיי שיתוף...שהקיבוץ לא יאלץ שום דתי לעשות דבר בניגוד למצפונו...
בכך לא מתחייב הקיבוץ לקבל את החלטותיו בהתאם לחוקי הדת היהודית.
הצעה 4-  חיים נויבורגר 
תנאי מוקדם: לא יכולים לאלץ דתי נגד מצפונו...
-במקרה שיש הצעה לעשות דבר נוגד את חוקי הדת...לא יכולה ההצעה להגיע להצבעה.
-במקרה שההצעה מעוררת מחלוקת מבחינה דתית ,תכריע האספה.חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.013.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-27
תאריך עבור מיון: 2023-06-27
חסר רכיב