קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

. מחר -פרטיכל של הוועדה לעניני דת-המשך-ק21-002.013.007

07/12/1936
ק. מחר -***פרטיכל של הוועדה לעניני דת-***   המשך-
                          *ישיבה שניה* ביום 07/12/1936
-1)-ברוך-...האם חיים מקבל להיות יו"ר ?
-חיים-לא!  ...
-בן- לא מקבל נימוקי חיים...
-אברהם- ...צריך להשאיר ההכרעה בידי חיים.
-דוד- מבקש לקרוא פרטיכול של הישיבה הקודמת...
-בן- בקבוץ על כל אחד לקבל תפקיד...

-2) בישול וחימום בשבת-
בן-כרגע מחממים עבור לא דתיים.לדתיים שומרים על מנורת נפט על חרס,..מקלקל את האוכל מוטקה [ברטוב] יכין ארגז חימום.
נני-[טחובר]-...טענות מצד הדתיים שנתבעו לחמם בשבת...זו טעות!
חיים-החוברת הנ"ל מוסרת סקירה ללא ביקורת...

3) סידור דירות בשבת-
 בן- הכוונה לניקוי בית הכסא .הדתיים סרבו בשלושת ימי החג ...
                                                                                     המשך בעמ' הבא  

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.013.007
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-20
תאריך עבור מיון: 2023-06-20
חסר רכיב