קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

יובל שנשכח 1985-1935-ש.לסר 21-002.013.002

09/08/1985
***יובל שנשכח 1985-1935-***  עמ'2
 כתב שמואל לסר
 יומן גברעם מס' 697      09/08/1985
     המשך מעמ' קודם
...בשנת 1983 קלטה הפלוגה עליה מקרפטרוס,ומההכשרה בהולנד וכן קב' קטנה של עלית הנוער מיגור -וכפר גלעדי...
   ...הפעולה התרבותית התרכזה בעיקר בהקניית השפה העברית...
...ב1936לכבוד יום השנה לפלוגה חיבר חיים נוי הצגת בובטרון בגרמנית והוצגה לחברים מחציתה בעברית ומחציתה בגרמנית...
...בחורף 1938/9התקיים בכפר סבא ע"י ויצו קורס לבישול מאחר שהאוכל בפלוגה הפך לשם דבר בדלותו...גם הפעם חיברו חיים נוי ומוטקה ברטוב  פזמונים מוצלחים...
 ...1938 נרכשה "אפילו" מכונת כתיבה ומאוחר יותר גם "מכונת" שכפול ...אשר שימשה אפילו להדפסת ההגדה של פסח עם האיורים של מרים ברטוב.
ב1937 שלח הקיבוץ שני חברים לעזרה והדרכה.את צבי דורמן מגבעת ברנר וחבר מיגור...החיים המשותפים דתיים ולא דתיים גרמה לאי יציבות חברתית...
...1938 עברה הקב' לכפר סבא למחנה ה"כובש"...גם פה לא הייתה דרכנו סוגה בשושנים ,באפריל נרצחה מהמערב גינה אורמינר  בת 19...
...הצטרפותה של חב' הנוער ג' מעין חרוד .שיפר את המצב הכלכלי והחברתי ...שהיו נחוצים כדי לעמוד במבחני השנים הבאות:גיוס לצבא הבריטי,הגיוסים לפלמ"ח, וליחדות הלוחמות, בסדום ועבודות חוץ במשקים תוך פיצול החברה בכפר סבא...
                                                               המשך בעמ' הבא.חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט: 13-002.013.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-11
תאריך עבור מיון: 2023-06-11
חסר רכיב