קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

יובל שנשכח-1935-1985 21-002.013.001

09/08/1985
           ***יובל שנשכח-1935-1985***
    כתב :שמואל לסר-ביומן גברעם מס' 697 -09/08/1985 
-בראשית שנת 1935 עלו ראשוני הבח"ד (ברית חלוצים דתיים) ארצה...
    ...בשנת 1936 הגיעה לפלוגה קב' עולים וכן מס' בודדים לא דתיים...
                                                                                         המשך בעמ' הבא 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.013.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-06
תאריך עבור מיון: 2023-06-06
חסר רכיב