קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

גברעם במערכה תש"ח 1948 21-002.012.001

21/11/1947
גברעם במערכה תש"ח 1948 
-ההתחלה 21/11/1947- 
 כתב יהודה רוטשילד ,הייה מזכיר המשק בזמן המלחמה.
הייה מהקב'  נוער ג' שהגיעה מעין חרוד.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.012.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-06-04
תאריך עבור מיון: 2023-06-04
חסר רכיב