קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אזכרה לחללי חוליקאט ביום השנה 21-002.011.002

27/06/1949
         גדוד 2-פלמ"ח-ל' סיון תש"ט 27/06/1949       משק גברעם 

המשך הטכס-נטיעת י"ב ברושים לזכר י"ב החללים באתר הזכרון.
                 -נטיעת חורשה.
                -עליה למשלט חוליקאט.
                -הסבר על מערכת חוליקאט הראשונה.
 -מקום האזכרה:בפינה הצפון מערבית של המשק (בין שני הקברות לבין המרפאה)

הערות- קרב זה היה הראשון בנסיון לכבוש את גבעת חוליקאט. רק בנסיון השלישי הצליחו לכבוש את הגבעה.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.011.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-16
תאריך עבור מיון: 2023-05-16
חסר רכיב