קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

יומן אלחוט מלחמת תש"ח 21-002.009.001

01/01/1948
                 ***יומן אלחוט מלחמת תש"ח ***
        -יומן קשר אלחוט מלחמת השחרור -
אושר ע,י אברהם טחובר ומרדכי שומר. 
     אין תאריכים רק השנה 1948 -התאריך מומצא.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.009.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-14
תאריך עבור מיון: 2023-05-14
חסר רכיב