קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מפת האזור לאחר כיבוש חוליקאט- 21-002.007.002

20/10/1948
***מפת האזור לאחר כיבוש חוליקאט-20/10/1948***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.007.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-14
תאריך עבור מיון: 2023-05-14
חסר רכיב