קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מפת גברעם וסביבותיה לפני תש"ח 21-002.007.001

29/05/1947
***מפת גברעם וסביבותיה לפני  תש"ח 29/05/1947 -***
מתוך חוברת  גברעם בת עשרים עמ' 96.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק:
מספר פריט: 21-002.007.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-14
תאריך עבור מיון: 2023-05-14
חסר רכיב