קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

הישובים העבריים בארץ ישראל-ת"ש 21-002.006.011

31/12/1939
***הישובים העבריים בארץ ישראל-לסוף שנת ת"ש 31/12/1939***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-002.006.011
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-14
תאריך עבור מיון: 2023-05-14
חסר רכיב