קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ארכיון ומוזאון של תנועת העבודה- 21-002.006.009

25/05/1949
***גלויה-ארכיון ומוזאון של תנועת העבודה-25/05/1949***
          אנו מאשרים בתודה את קבלת הספרים בשביל מוסדנו.
                                     "גברעם שנה במערכה"
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-002.006.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-14
תאריך עבור מיון: 2023-05-14
חסר רכיב