קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

רשאי להמצא מחוץ למחנה -21-002.006.004

10/11/1948
   ***רשאי להמצא מחוץ למחנה -יהודה רוטשילד 10/11/1948***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-002.006.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-09
תאריך עבור מיון: 2023-05-09

מסמכים מצורפים

21-002.006.002.004.jpg
חסר רכיב