קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ארץ ישראל-דיאגרמות ומספרים 1938 21-002.006.001

02/10/1938
***ארץ ישראל-דיאגרמות ומספרים 1938 02/10/1938 [תאריך מומצא] ***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-002.006.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-09
תאריך עבור מיון: 2023-05-09

מסמכים מצורפים

21-002.006.001 ארץ ישראל.jpg
חסר רכיב