קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קו המים לנגב+ רשימת סרטפיקטים. 21-002.005.009

14/05/1947
***קו המים לנגב+ רשימת סרטפיקטים. 14/05/1947***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-002.005.009
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-09
תאריך עבור מיון: 2023-05-09
חסר רכיב