קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פלסטין גזט -24/09/1936 21-002.005.008

24/09/1936
*** פלסטין גזט  palestin gazette-24/09/1936***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-002.005.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-09
תאריך עבור מיון: 2023-05-09

מסמכים מצורפים

21-002. פלסטין גזט.jpg
חסר רכיב