קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

תוכנית ע"י אידלמן ביקלס 1944 21-002.005.003

24/08/1944
 *** תוכנית ע"י אידלמן ביקלס 1944 -מפה.***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-002.005.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-07
תאריך עבור מיון: 2023-05-07
חסר רכיב