קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

בקור ו. הבניה-מחר-21-24/8/44 21-002.005.001

21/08/1944
***בקור ו. הבניה בק' מחר (סומסום)  עם-יצחק פופקו ושבתאי.***        21-24/08/1944
לרשות קב' מחר עומדים 4 אלפים ד' קרקע, מהם 2.500 ניתנים לעיבוד...
...מים נמצאים בעומק 80 מ'...
...לא כל האדמות בסביבה הקרובה  נרכשו ע"י הקה"ל   (קק"ל ) בין שטחי אדמות הק'ב משתרעים שדות ערביים...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: תיק 005
מספר פריט: 21-002.005.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-05-07
תאריך עבור מיון: 2023-05-07
חסר רכיב