קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פרוטוקול אסיפה וניהולה עמ' 19 10/01/49 -21-002.002.019

10/01/1949
       ***פרוטוקול אסיפה וניהולה עמ' 19 10/01/49-17/01/49***
10/01/1949- ...קיבל אליער [לוי] את ההדרכה על שתי קב' נוער [התורכי]...
                    ...ברוב של 19 נגד 1הוחלט להתחיל בהערת הילדים מיפו לגברעם...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט:
נמסר על ידי: 21-002.002.019
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-30
תאריך עבור מיון: 2023-04-30

מסמכים מצורפים

21-002.002.019 עמ 16.jpg
חסר רכיב