קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פרוטוקול אסיפה וניהולה עמ' 13 17/04/48 21-002.002.016

17/04/1948
***פרוטוקול אסיפה וניהולה עמ' 13 17/04/48-28/07/48***
...נכנסים לתק' הצנע, הכל חסר,  דלק אוכל וכו'...
   28/07/48-ההפוגה השניה-חודשיים וחצי ללא אסיפה .
יהודה רט[שילד] מציין בשמחה  שכולנו עברנו את התק' בשלום...נזקים בבנינים...חציר נשרף,בהמות נפגעו,והעיקר אין נפגעים בנפש...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט: 21-002.002.016
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-30
תאריך עבור מיון: 2023-04-30

מסמכים מצורפים

21-002.002.016 עמ 13.jpg
חסר רכיב