קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פרוטוקול ניהול אספות עמ 7 - 21-002.002.010

29/07/1947
   *** פרוטוקול וניהול האסיפה***
29/07/1947-...
13/09/1947-...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט: 21-002.002.010
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-27
תאריך עבור מיון: 2023-04-27

מסמכים מצורפים

21-002.002.010 עמ 7.jpg
חסר רכיב