קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

רשימת הנמצאים בגברעם 01/08/1948 21-002.002.020

01/08/1948
***משק גברעם-רשימת הנמצאים במקום  01/08/1948 ***
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט: 21-002.002.020
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-23
תאריך עבור מיון: 2023-04-23
חסר רכיב