קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אספה כללית-פינוי הילדים- 10/04/1948 -21-002.002.001

10/04/1948
***אספה כללית מיום 10/04/1948 ***
    עס"ה- א) פינוי הילדים.
יהודה-אנחנו עומדים בפני הכרעה קשה...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 002
מספר פריט: 21-002.002.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-23
תאריך עבור מיון: 2023-04-23
חסר רכיב