קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"הליכתי לקבוץ מחר"-יצחק לוז. 21-002.001.006

01/10/1942
   תאריך משוער-
מתוך הספר שכתב יצחק לוז "מילדות לשיבה"
...הליכתי לקב'  "מחר" (גברעם).
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 001
מספר פריט: 21-002.001.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-18
תאריך עבור מיון: 2023-04-18
חסר רכיב