קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מכתב לי.לוז-מ א.הרצפלד 10/09/1942- 21-002.001.004

10/09/1942
לכב' יצחק ולוזינסקי [לוז]-                                      10/09/1942 
...לתבוע ממך ,שבמשך כמה ימים תשתחרר מכל עבודותיך במשק ...לעזרה משקית והדרכה לקבוץ "מחר"...
...קבוץ "מחר" הלך למקום בזה בהכרה ובידיעה ובסיפוק רב...

העתק :לקב' "מחר"                                                 בב"ח 
         מזכירות הקיבוץ המאוחד.                                        א. הרצפלד.
         למשק  עין חרוד .

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 2
תיק: 001
מספר פריט: 21-002.001.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-04-18
תאריך עבור מיון: 2023-04-18
חסר רכיב