קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אגרת למגויסים-23/12/1944-מס'-3- 21-001.014.001

23/12/1944
***אגרת למגויסים-***
23/12/1944-מס'-3-הקבה"מ משואות ,כפר סבא.
    למגויסים- בצבא, בנוטרות,במחנות !
  ...מכתב          אבשלום .
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.014.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-28
תאריך עבור מיון: 2023-03-28
חסר רכיב