קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

חוברת בגרמנית 1928 21-001.001.006

01/01/1928
    חוברת בגרמנית-1928
מצריך תרגום.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 001
מספר פריט: 21-001.001.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-28
תאריך עבור מיון: 2023-03-28
חסר רכיב