קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דו"ח של מועצת פועלי כפר סבא-21-001.001.001

01/04/1938
***דו"ח של מועצת פועלי כפר סבא-***
           04/1938-06/1941
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 001
מספר פריט: 21-001.001.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-21
תאריך עבור מיון: 2023-03-21
חסר רכיב